C-kull

Ulvehiets C-kull

Født 24.03.2016 etter Gorms Lukas og Kveåhagen's Black Boo


KORAD LP1 SE BCH Gorms Lukas

Redningshund Kveåhagen's Black Boo

Navn

Kjønn

Farge/pels

HD

AA

MeritterUlvehiets Caesar

Hann

Grå/kort

A

0

MH, NRH Appell

Ulvehiets Camo

Hann

Sort/kort

A

0

MH, B-godkjent ettersøkning i NRH

Ulvehiets Cisco

Hann

Grå/kort

A

0

MH, KORAD, SPH1, SPH2, SPH3, Cert elit kl. spor (kl. A), Rygg røntget u.a

Ulvehiets Cali

Tispe

Sort/kort

A

0

MH, Opprykk til NBF spor kl. A, Allergi

Ulvehiets Capri

Tispe

Sort/kort

A

0

MH, Opprykk til NBF kl. C, Redningshund ettersøkning i NRH

Ulvehiets Charlie

Tispe

Sort/kort

A

0

MH, NRH Appell

Caesar 5 uker

Cali 5 uker

Camo 5 uker

Capri 5 uker

Cisco 5 uker

Charlie 5 uker

C-kullets MH

Caesar, Camo, Cali, Capri og Cisco(N) 17.juni 2017 i Vennesla.

Cisco(S) 02.juli 2017 i Oskarshamn, Sverige. (For å få gyldig MH i Sverige for å kunne konkurrere i bruks.)

Charlie 17.september 2017 i Mandal.


1

2

3

4

5

1a KONTAKT

Hilsing


Avviser kont. med knurring og/eller biteforsøk. Gj.føres ikke innen tiden

Unnviker konakt ved å trekke seg unna

Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna

Caesar, Cali, Camo

Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk

Capri, Cisco(N), Cisco(S), Charlie

Overdreven kontakttagende, f.eks. hopper, gneller, bjeffer

1b KONTAKT

Samarbeide

Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk. Gj.føres ikke innen tiden

Følger med motvillig

Følger med, men er ikke engasjert i testleder

Caesar, Cisco(N), Camo, Charlie

Følger med villig. Engasjerer seg i testleder

Capri, Cali, Cisco(S)

Følger med villig, er overdrevent engasjert i testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer

1c KONTAKT

Håndtering

Avviser med knurring og/eller biteforsøk. Håndtering ikke gj.ført

Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører

Aksepterer håndtering

Caesar, Cali, Camo

Aksepterer, svarer med kontaktatferd

Capri, Cisco(N), Cisco(S), Charlie

Aksepterer, svarer med overdreven kontaktatferd

2a LEK 1

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse

Leker, starter langsomt, blir aktiv, leker

Starter raskt, leker aktivt

Capri, Cali, Cisco(N), Camo, Cisco(S)


Starter veldig raskt, leker veldig aktivt

Caesar, Charlie

2b LEK 1

Griping

Griper ikke

griper ikke, snuser bare på gjenstanden

Griper forsiktig, eller med fortennene

Capri, Caesar, Cali, Cisco(N)

Griper direkte med hele munnen

Cisco(S), Charlie

Griper direkte, hugger gjenstanden i farten

Camo

2c LEK 1

Griping og drakamp

Griper ikke

Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot

Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak. Alt. tygger

Capri

Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til testleder slipper

Caesar

Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker. Alt. rykker også i den passive delen til testleder slipper

Cali, Cisco(N), Camo, Cisco(S), Charlie

3a FORFØLGELSE

1. gang

Starter ikke/når ikke frem til første hjul

Caesar, Cisco(N),Camo, Charlie

Starter men avbryter før byttet

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,avslutter

Capri

Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet

Cali, Cisco(S)

Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu

3a FORFØLGELSE

2. gang

Starter ikke/når ikke frem til første hjul

Caesar, Cisco(N)

Starter men avbryter før byttet

Capri

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,avslutter

Camo

Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet

Cali, Cisco(S), Charlie

Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu

3b GRIPING

1. gang

Overser byttet. Alt. springer ikke frem

Caesar, Cisco(N), Camo, Charlie

Griper ikke, snuser på gjenstanden

Griper tvilende eller med tidsforsinkelse

Capri, Cali

Griper direkte, slipper

Cisco(S)

Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder

3b GRIPING

2. gang

Overser byttet. Alt. springer ikke frem

Capri, Caesar, Cisco(N), Camo

Griper ikke, snuser på gjenstanden Charlie

Griper tvilende eller med tidsforsinkelse

Griper direkte, slipper

Cali, Cisco(S)

Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder

4 AKTIVITET

Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv

Er oppmerksom og rolig - står, sitter eller ligger

Capri, Caesar, Cisco(S)

Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger

Cisco(N), Camo

Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert uro

Cali, Charlie

Veksler hurtig aktiviteter under momentet. Alt. uro under hele momentet

5a AVST. LEK

Interesse

Engasjeres ikke av fig.

Kontroll. Avbrudd kan forekomme

Capri, Cisco(N), Cisco(S)

Interessert. Følger fig. uten avbrudd Charlie

Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk

Caesar, Cali, Camo

Veldig interessert. Gjentatte startforsøk

5b AVST. LEK

Trusler/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Capri, Caesar, Cali, Cisco(N), Cisco(S), Charlie

Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del

Camo

Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del

Viser flere trusselsignaler under momentets første del

Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del

5c AVST. LEK

Nysgjerrighet

Går ikke frem til fig. innen tiden

Går frem når fig. er aktiv på linjen

Går frem til den skjulte, men snakkende fig.

Går frem til fig. med lav kroppsholdning og/eller med tidsforsinkelse

Capri, Caesar, Cali, Cisco(N), Camo

Går frem direkte til fig. uten hjelp

Cisco(S), Charlie

5d AVST. LEK

Lekelyst

Viser ingen interesse

Cisco(N)

Leker ikke, men viser interesse

Leker, kan gripe forsiktig, trekker ikke i mot

Cisco(S)

Griper, trekker i mot, men kan slippe og ta mytt tak

Caesar

Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke

Capri, Cali, Camo, Charlie

5e AVST. LEK

Samarbeide

Viser ingen interesse

Cisco(N), Cisco(S)

Blir aktiv, men avbryter

Er aktiv med fig. når denne er aktiv

Capri, Caesar, Cali, Camo

Er aktiv med fig. Viser også interesse mot passiv figurant Charlie

Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek

6a OVERRASK

Redsel

Stanser ikke eller kort stopp

Huker seg og stanser

Cisco(S), Charlie

Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket

Caesar, Cali, Cisco(N)

Flykter høyst 5 meter

Capri, Camo

Flykter mer enn 5 meter

6b OVERRASK

Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Capri, Cali, Cisco(N), Cisco(S)

Viser noe trusselatferd Charlie

Viser trusselatferd over lengre tid

Caesar, Camo

Viser flere trusselsignaler og noen angrep

Viser trusselsignaler og angrep som kan avslutte med bitt

6c OVERRASK

Nysgjerrighet

Går frem når fører legger ned kjeledressen/ innen tiden

Caesar, Cali

Går frem når fører sitter på huk og prater med kjeledressen samt roper på hunden

Camo

Går frem til kjeledressen når føreren står ved siden av

Charlie

Går frem til kjeledressen når føreren har gått halve distansen

Capri, Cisco(N)

Går frem til kjeledressen uten hjelp

Cisco(S)

6d OVERRASK

Gjenstående redsel

Ingen tempoforandring eller unnamanøver

Capri, Cali, Cisco(N), Cisco(S)

Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene

Camo, Charlie

Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Caesar

Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet

Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

6e OVERRASK

Gjenstående interesse

Viser ingen interesse

Camo

Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang

Capri, Cisco(S)

Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger

Caesar, Cali, Cisco(N), Charlie

Biter i eller leker med kjeledressen. Interessen avtar etterhvert

Biter i eller leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer

7a LYDFØLS

Redsel

Stanser ikke eller kort stopp

Huker seg og stanser

Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket

Capri, Cali, Cisco(N), Cisco(S), Charlie

Flykter høyst 5 meter

Flykter mer enn 5 meter

Caesar, Camo

7b LYDFØLS

Nysgjerrighet

Går ikke frem innen tid

Cisco(N)

Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden

Caesar, Charlie

Går frem til skrammelet når føreren står ved siden av

Går frem til skrammelet når føreren har gått halve distansen

Går frem til skrammelet uten hjelp

Capri, Cali, Camo, Cisco(S)

7c LYDFØLS

Vedvarende redsel

Ingen tempoforandring eller unnamanøver

Capri, Caesar, Cali, Camo, Cisco(S)

Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene

Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering Charlie

Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet

Cisco(N)

Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

7d LYDFØLS

Vedvarende inter.

Viser ingen interesse

Cali, Cisco(S)

Stanser. Lukter eller ser på lydkilden en gang

Cisco(N)

Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst to ganger

Capri, Caesar, Camo, Charlie

Biter i eller leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert

Biter i eller leker med lydkilden ved to eller flere passeringer

8a SPØKELSER

Trussel/ aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Cali, Cisco(N), Cisco(S), Charlie

Viser enkelte trusselsignaler

Capri, Caesar, Camo

Viser trusselatferd over lengre tid

Viser flere trusselsignaler og noen angrep

Viser trusselatferd og flere angrep

8b SPØKELSER

Kontroll

Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ engasjerer seg ikke

Cali

Ser mot spøkelsene nå og da

Cisco(S)

Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd f.eks. begge spøkelsene halve avstand, alt. ett hele avstand

Camo, Charlie

Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd

Capri, Caesar, Cisco(N)

Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet

8c SPØKELSER

Redsel

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører

Caesar, Cali, Cisco(S), Charlie

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering

Capri, Camo

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, pendler mellom fluktstart og kontroll

Cisco(N)

Oppholder seg hovedsakelig bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll

Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet. Alt. flykter

8d SPØKELSER

Nysgjerrighet

Går frem når fører har tatt av figurantene hodeplagget/ går ikke frem innen tid

Cali, Camo

Går frem når fører snakker med figurantene og roper på hunden

Cisco(N)

Går frem til spøkelset når fører står ved siden av

Capri

Går frem til spøkelset når fører har gått halve avstand

Caesar

Går frem til spøkelset uten hjelp

Cisco(S), Charlie

8e SPØKELSER

Kontakt

Avviser eller unngår kontaktforsøk/ tar ikke kontakt innen tiden

Capri, Cisco(N)

Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den

Cali

Besvarer kontakten fra spøkelset

Camo

Tar selv kontakt med spøkelset

Caesar, Cisco(S), Charlie

Intensiv kontaktatferd mot spøkelset. Kan f.eks. hoppe og bjeffe

9a LEK 2

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse

Starter langsomt, blir aktiv, leker

Starter raskt, leker aktivt

Capri, Caesar, Cali, Cisco(N), Camo, Cisco(S)

Starter veldig raskt, leker veldig aktivt

Charlie

9b LEK 2

Griping

Griper ikke

Griper ikke, snuser bare på gjenstanden

Griper forsiktig, eller nølende med framtennene

Capri, Caesar

Griper direkte med hele munnen

Cali, Cisco(N), Camo, Cisco(S)

Griper direkte, hugger i gjenstanden i farten

Charlie

10 SKUDD

Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt

Capri, Caesar, Cali, Cisco(N), Camo, Cisco(S), Charlie

Avtagende kontroll under lek/ passivitet. Deretter uberørt

Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til lek/ passivitet

Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter eller annet. returnerer ikke til lek/ passivitet

Berørt, redd. Alt. vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alt. føreren avstår fra skudd

C-kullets MH profil


Caesar

Cali

Camo

Capri

Cisco

Charlie

Kull medel

Schäfer medel

Socialitet

3,0

3,3

3,0

4,0

4,0

3,7

3,5

3,5

Lekfullhet

3,8

4,0

4,4

3,4

4,2

4,8

4,1

3,7

Jaktinteresse

1,0

3,8

1,5

2,3

4,0

2,0

2,4

2,7

Nyfikenhet/orädsla

2,7

3,3

2,9

3,9

4,6

3,4

3,5

3,8

Aggressivitet

2,0

1,0

2,3

1,3

1,0

1,3

1,5

1,8

Boldness

3,2

3,5

3,4

3,8

4,3

4,0

3,7

3,6

Copyright © All Rights Reserved.