A-kull

Ulvehiets A-kull

Født 28.01.2007 etter Como vom Haus Salztalblick og Unka von der Burg Haidstein (Tasha)


BH AD SchH3 V Como vom Haus Salztalblick


K.kl.1 DSB: Utpreget, slipper

HD/AA a-normal (A)

HD ZW 75

AD/UHP

SchH3

V på utstilling

Høyde/vekt: 62,5 cm/35 kg


BH AD SchH1 Unka von der Burg Haidstein


HD: A/AA: C

HD ZW 78

AD/UHP

SchH1

1 AK

K.kl.2 DSB: Utpreget, slipper

Høyde/vekt: 55 cm/26 kg


Navn

Kjønn

Farge/pels

HD

AA

Meritter / annetUlvehiets Ailo

Hann

Grå/kort

A

A

MH, MT/Korning, ML 3, 1 AK, AKKL1, bestått FA, opprykk LP Kl.2, BH, AD, SchH3, IPO3, opprykk til kl. C spor NBF, død 7,5 år gammel av kreft i buken.

Ulvehiets Argus

Hann

Grå/kort

A

A

MH, ML 4, Bestått militær FA, tjenestehund 1 i Forsvaret (2.re), tjenestehund 2 i Forsvaret, tilleggsgodkjenning søk i bygg og beskyttelse/angrep, død 10,5 år gammel.

Ulvehiets Ask

Hann

Grå/kort

B

A

MH, MT/Korning, ML 5, 3AUK

Ulvehiets Ayla

Tispe

Grå/kort

B

A

MH, MT/Korning, ML 3, 2 BHK, AKKL2, bestått FA,

BH, AD, SchH1, død 11,5 år gammel.

A-kullets MH, Säffle, 26.04.2008


1

2

3

4

5

1a KONTAKT

Hilsing


Avviser kont. med knurring og/eller biteforsøk. Gj.føres ikke innen tiden

Unnviker konakt ved å trekke seg unna

Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna

Ailo

Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk

Argus, Ask, Ayla

Overdreven kontakttagende, f.eks. hopper, gneller, bjeffer

1b KONTAKT

Samarbeide

Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk. Gj.føres ikke innen tiden

Følger med motvillig

Følger med, men er ikke engasjert i testleder

Ailo, Ayla

Følger med villig. Engasjerer seg i testleder

Argus, Ask

Følger med villig, er overdrevent engasjert i testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer

1c KONTAKT

Håndtering

Avviser med knurring og/eller biteforsøk. Håndtering ikke gj.ført

Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører

Aksepterer håndtering

Ailo, Ask, Ayla

Aksepterer, svarer med kontaktatferd

Argus

Aksepterer, svarer med overdreven kontaktatferd

2a LEK 1

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse

Leker, starter langsomt, blir aktiv, leker

Starter raskt, leker aktivt

Ailo, Argus, Ask

Starter veldig raskt, leker veldig aktivt

Ayla

2b LEK 1

Griping

Griper ikke

griper ikke, snuser bare på gjenstanden

Griper forsiktig, eller med fortennene

Ask

Griper direkte med hele munnen

Ailo, Argus, Ayla

Griper direkte, hugger gjenstanden i farten

2c LEK 1

Griping og drakamp

Griper ikke

Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot

Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak. Alt. tygger

Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til testleder slipper

Ailo, Ask, Ayla

Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker. Alt. rykker også i den passive delen til testleder slipper

Argus

3a FORFØLGELSE

1. gang

Starter ikke/når ikke frem til første hjul

Ailo, Argus, Ask

Starter men avbryter før byttet

Ayla

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,avslutter

Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet

Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu

3a FORFØLGELSE

2. gang

Starter ikke/når ikke frem til første hjul

Argus, Ask

Starter men avbryter før byttet

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,avslutter

Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet

Ailo, Ayla

Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu

3b GRIPING

1. gang

Overser byttet. Alt. springer ikke frem

Ailo, Argus, Ask, Ayla

Griper ikke, snuser på gjenstanden

Griper tvilende eller med tidsforsinkelse

Griper direkte, slipper

Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder

3b GRIPING

2. gang

Overser byttet. Alt. springer ikke frem

Argus, Ask

Griper ikke, snuser på gjenstanden

Ailo

Griper tvilende eller med tidsforsinkelse

Ayla

Griper direkte, slipper

Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder

4 AKTIVITET

Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv

Er oppmerksom og rolig - står, sitter eller ligger

Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger

Ailo, Ayla

Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert uro

Argus, Ask

Veksler hurtig aktiviteter under momentet. Alt. uro under hele momentet

5a AVST. LEK

Interesse

Engasjeres ikke av fig.

Kontroll. Avbrudd kan forekomme

Ask

Interessert. Følger fig. uten avbrudd

Ayla

Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk

Argus

Veldig interessert. Gjentatte startforsøk

Ailo

5b AVST. LEK

Trusler/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Ailo, Argus, Ask, Ayla

Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del

Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del

Viser flere trusselsignaler under momentets første del

Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del

5c AVST. LEK

Nysgjerrighet

Går ikke frem til fig. innen tiden

Går frem når fig. er aktiv på linjen

Går frem til den skjulte, men snakkende fig.

Ask

Går frem til fig. med lav kroppsholdning og/eller med tidsforsinkelse

Går frem direkte til fig. uten hjelp

Ailo, Argus, Ayla

5d AVST. LEK

Lekelyst

Viser ingen interesse

Leker ikke, men viser interesse

Leker, kan gripe forsiktig, trekker ikke i mot

Griper, trekker i mot, men kan slippe og ta mytt tak

Argus, Ayla

Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke

Ailo, Ask

5e AVST. LEK

Samarbeide

Viser ingen interesse

Blir aktiv, men avbryter

Ailo, Ayla

Er aktiv med fig. når denne er aktiv

Ask

Er aktiv med fig. Viser også interesse mot passiv figurant

Argus

Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek

6a OVERRASK

Redsel

Stanser ikke eller kort stopp

Argus, Ask

Huker seg og stanser

Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket

Ailo, Ayla

Flykter høyst 5 meter

Flykter mer enn 5 meter

6b OVERRASK

Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Ailo, Argus, Ask, Ayla

Viser noe trusselatferd

Viser trusselatferd over lengre tid

Viser flere trusselsignaler og noen angrep

Viser trusselsignaler og angrep som kan avslutte med bitt

6c OVERRASK

Nysgjerrighet

Går frem når fører legger ned kjeledressen/ innen tiden

Går frem når fører sitter på huk og prater med kjeledressen samt roper på hunden

Ailo, Ayla

Går frem til kjeledressen når føreren står ved siden av

Går frem til kjeledressen når føreren har gått halve distansen

Går frem til kjeledressen uten hjelp

Argus, Ask

6d OVERRASK

Gjenstående redsel

Ingen tempoforandring eller unnamanøver

Ailo, Argus, Ask, Ayla

Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene

Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet

Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

6e OVERRASK

Gjenstående interesse

Viser ingen interesse

Ask

Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang

Argus

Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger

Ailo, Ayla

Biter i eller leker med kjeledressen. Interessen avtar etterhvert

Biter i eller leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer

7a LYDFØLS

Redsel

Stanser ikke eller kort stopp

Huker seg og stanser

Argus, Ask

Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket

Ayla

Flykter høyst 5 meter

Ailo

Flykter mer enn 5 meter

7b LYDFØLS

Nysgjerrighet

Går ikke frem innen tid

Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden

Går frem til skrammelet når føreren står ved siden av

Går frem til skrammelet når føreren har gått halve distansen

Ailo, Ayla

Går frem til skrammelet uten hjelp

Argus, Ask

7c LYDFØLS

Vedvarende redsel

Ingen tempoforandring eller unnamanøver

Ailo, Argus, Ask, Ayla

Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene

Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet

Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

7d LYDFØLS

Vedvarende inter.

Viser ingen interesse

Ailo, Argus, Ask

Stanser. Lukter eller ser på lydkilden en gang

Ayla

Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst to ganger

Biter i eller leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert

Biter i eller leker med lydkilden ved to eller flere passeringer

8a SPØKELSER

Trussel/ aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Argus, Ask

Viser enkelte trusselsignaler

Ayla

Viser trusselatferd over lengre tid

Ailo

Viser flere trusselsignaler og noen angrep

Viser trusselatferd og flere angrep

8b SPØKELSER

Kontroll

Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ engasjerer seg ikke

Ser mot spøkelsene nå og da

Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd f.eks. begge spøkelsene halve avstand, alt. ett hele avstand

Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd

Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet

Ailo, Argus, Ask, Ayla

8c SPØKELSER

Redsel

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører

Argus

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, pendler mellom fluktstart og kontroll

Ailo

Oppholder seg hovedsakelig bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll

Ayla

Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet. Alt. flykter

Ask

8d SPØKELSER

Nysgjerrighet

Går frem når fører har tatt av figurantene hodeplagget/ går ikke frem innen tid

Ailo

Går frem når fører snakker med figurantene og roper på hunden

Ask, Ayla

Går frem til spøkelset når fører står ved siden av

Går frem til spøkelset når fører har gått halve avstand

Går frem til spøkelset uten hjelp

Argus

8e SPØKELSER

Kontakt

Avviser eller unngår kontaktforsøk/ tar ikke kontakt innen tiden

Ailo

Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den

Besvarer kontakten fra spøkelset

Ask

Tar selv kontakt med spøkelset

Argus, Ayla

Intensiv kontaktatferd mot spøkelset. Kan f.eks. hoppe og bjeffe

9a LEK 2

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse

Starter langsomt, blir aktiv, leker

Starter raskt, leker aktivt

Ailo, Argus, Ask, Ayla

Starter veldig raskt, leker veldig aktivt

9b LEK 2

Griping

Griper ikke

Griper ikke, snuser bare på gjenstanden

Griper forsiktig, eller nølende med framtennene

Ask

Griper direkte med hele munnen

Ailo, Argus, Ayla

Griper direkte, hugger i gjenstanden i farten

10 SKUDD

Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt

Ailo, Argus, Ask, Ayla

Avtagende kontroll under lek/ passivitet. Deretter uberørt

Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til lek/ passivitet

Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter eller annet. returnerer ikke til lek/ passivitet

Berørt, redd. Alt. vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alt. føreren avstår fra skudd

Ulvehiets Ailo 3 år

Ulvehiets Ask 2,5 år

Ulvehiets Ayla 18 mnd

Ulvehiets Argus 3,5 år

Ayla, Ask, Argus og mor Tasha

Ulvehiets Ask 2,5 år

Ulvehiets Argus 3,5 år

Ulvehiets Ailo 3 år

Ulvehiets Ayla 18 mnd

Copyright © All Rights Reserved.