Divagårdens Dexter (Varg)

Divagårdens Dexter (Varg)

N BCH IP BH AD SchH3 IPO3 VPG3

Divagårdens Dexter (Varg)


Far: SchH3 IPO3 Task vom Haus Milinda

Mor: TJH Divagårdens Bruxa

Født: 28.06.04

Død: 09.02.14

Reg.nr: S50184/2004

HD: B

AA: A

Farge: Grå

Høyde/vekt: 65 cm/38 kg

K.kl. 1 a, livstid

AKKL 1

1 AK utstilling

K - test: bestått

MH-test: kjent mental status (se lenger ned for skjema)

MT/Korning: 495 poeng (se lenger ned for skjema)

AD/UHP

BH

SchH1 (95-96-91)

SchH2 (87-96-88)

SchH3 (96-86-89)

IPO3 (97-94-94 og cert)

VPG3 (97-89-94 og cert)

Opprykk til LP kl III

Opprykk til Kl. A spor NBF

Avdeling Agders beste lydighetshund 2005 og 2008

Avdeling Agders beste brukshund 2006, 2007 og 2008

Agdermester i LP (lydighet) kl.2 2008

Deltatt på Nordisk Mesterskap i IPO i 2007 og 2008

Deltatt på FCI IPO VM 2008

Deltatt på WUSV VM 2009


Vargs MH, Karlsborg, 27.10.2007


1

2

3

4

5

1a KONTAKT

Hilsing


Avviser kont. med knurring og/eller biteforsøk. Gj.føres ikke innen tiden

Unnviker konakt ved å trekke seg unna

Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna

Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk

Overdreven kontakttagende, f.eks. hopper, gneller, bjeffer

1b KONTAKT

Samarbeide

Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk. Gj.føres ikke innen tiden

Følger med motvillig

Følger med, men er ikke engasjert i testleder

Følger med villig. Engasjerer seg i testleder

Følger med villig, er overdrevent engasjert i testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer

1c KONTAKT

Håndtering

Avviser med knurring og/eller biteforsøk. Håndtering ikke gj.ført

Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører

Aksepterer håndtering

Aksepterer, svarer med kontaktatferd

Aksepterer, svarer med overdreven kontaktatferd

2a LEK 1

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse

Leker, starter langsomt, blir aktiv, leker

Starter raskt, leker aktivt

Starter veldig raskt, leker veldig aktivt

2b LEK 1

Griping

Griper ikke

griper ikke, snuser bare på gjenstanden

Griper forsiktig, eller med fortennene

Griper direkte med hele munnen

Griper direkte, hugger gjenstanden i farten

2c LEK 1

Griping og drakamp

Griper ikke

Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot

Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak. Alt. tygger

Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til testleder slipper

Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker. Alt. rykker også i den passive delen til testleder slipper

3a FORFØLGELSE

1. gang

Starter ikke/når ikke frem til første hjul

Starter men avbryter før byttet

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,avslutter

Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet

Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu

3a FORFØLGELSE

2. gang

Starter ikke/når ikke frem til første hjul

Starter men avbryter før byttet

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,avslutter

Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet

Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu

3b GRIPING

1. gang

Overser byttet. Alt. springer ikke frem

Griper ikke, snuser på gjenstanden

Griper tvilende eller med tidsforsinkelse

Griper direkte, slipper

Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder

3b GRIPING

2. gang

Overser byttet. Alt. springer ikke frem

Griper ikke, snuser på gjenstanden

Griper tvilende eller med tidsforsinkelse

Griper direkte, slipper

Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder

4 AKTIVITET

Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv

Er oppmerksom og rolig - står, sitter eller ligger

Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger

Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert uro

Veksler hurtig aktiviteter under momentet. Alt. uro under hele momentet

5a AVST. LEK

Interesse

Engasjeres ikke av fig.

Kontroll. Avbrudd kan forekomme

Interessert. Følger fig. uten avbrudd

Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk

Veldig interessert. Gjentatte startforsøk

5b AVST. LEK

Trusler/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del

Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del

Viser flere trusselsignaler under momentets første del

Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del

5c AVST. LEK

Nysgjerrighet

Går ikke frem til fig. innen tiden

Går frem når fig. er aktiv på linjen

Går frem til den skjulte, men snakkende fig.

Går frem til fig. med lav kroppsholdning og/eller med tidsforsinkelse

Går frem direkte til fig. uten hjelp

5d AVST. LEK

Lekelyst

Viser ingen interesse

Leker ikke, men viser interesse

Leker, kan gripe forsiktig, trekker ikke i mot

Griper, trekker i mot, men kan slippe og ta mytt tak

Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke

5e AVST. LEK

Samarbeide

Viser ingen interesse

Blir aktiv, men avbryter

Er aktiv med fig. når denne er aktiv

Er aktiv med fig. Viser også interesse mot passiv figurant

Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek

6a OVERRASK

Redsel

Stanser ikke eller kort stopp

Huker seg og stanser

Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket

Flykter høyst 5 meter

Flykter mer enn 5 meter

6b OVERRASK

Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Viser noe trusselatferd

Viser trusselatferd over lengre tid

Viser flere trusselsignaler og noen angrep

Viser trusselsignaler og angrep som kan avslutte med bitt

6c OVERRASK

Nysgjerrighet

Går frem når fører legger ned kjeledressen/ innen tiden

Går frem når fører sitter på huk og prater med kjeledressen samt roper på hunden

Går frem til kjeledressen når føreren står ved siden av

Går frem til kjeledressen når føreren har gått halve distansen

Går frem til kjeledressen uten hjelp

6d OVERRASK

Gjenstående redsel

Ingen tempoforandring eller unnamanøver

Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene

Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet

Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

6e OVERRASK

Gjenstående interesse

Viser ingen interesse

Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang

Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger

Biter i eller leker med kjeledressen. Interessen avtar etterhvert

Biter i eller leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer

7a LYDFØLS

Redsel

Stanser ikke eller kort stopp

Huker seg og stanser

Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket

Flykter høyst 5 meter

Flykter mer enn 5 meter

7b LYDFØLS

Nysgjerrighet

Går ikke frem innen tid

Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden

Går frem til skrammelet når føreren står ved siden av

Går frem til skrammelet når føreren har gått halve distansen

Går frem til skrammelet uten hjelp

7c LYDFØLS

Vedvarende redsel

Ingen tempoforandring eller unnamanøver

Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene

Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet

Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

7d LYDFØLS

Vedvarende inter.

Viser ingen interesse

Stanser. Lukter eller ser på lydkilden en gang

Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst to ganger

Biter i eller leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert

Biter i eller leker med lydkilden ved to eller flere passeringer

8a SPØKELSER

Trussel/ aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Viser enkelte trusselsignaler

Viser trusselatferd over lengre tid

Viser flere trusselsignaler og noen angrep

Viser trusselatferd og flere angrep

8b SPØKELSER

Kontroll

Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ engasjerer seg ikke

Ser mot spøkelsene nå og da

Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd f.eks. begge spøkelsene halve avstand, alt. ett hele avstand

Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd

Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet

8c SPØKELSER

Redsel

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, pendler mellom fluktstart og kontroll

Oppholder seg hovedsakelig bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll

Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet. Alt. flykter

8d SPØKELSER

Nysgjerrighet

Går frem når fører har tatt av figurantene hodeplagget/ går ikke frem innen tid

Går frem når fører snakker med figurantene og roper på hunden

Går frem til spøkelset når fører står ved siden av

Går frem til spøkelset når fører har gått halve avstand

Går frem til spøkelset uten hjelp

8e SPØKELSER

Kontakt

Avviser eller unngår kontaktforsøk/ tar ikke kontakt innen tiden

Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den

Besvarer kontakten fra spøkelset

Tar selv kontakt med spøkelset

Intensiv kontaktatferd mot spøkelset. Kan f.eks. hoppe og bjeffe

9a LEK 2

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse

Starter langsomt, blir aktiv, leker

Starter raskt, leker aktivt

Starter veldig raskt, leker veldig aktivt

9b LEK 2

Griping

Griper ikke

Griper ikke, snuser bare på gjenstanden

Griper forsiktig, eller nølende med framtennene

Griper direkte med hele munnen

Griper direkte, hugger i gjenstanden i farten

10 SKUDD

Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt

Avtagende kontroll under lek/ passivitet. Deretter uberørt

Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til lek/ passivitet

Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter eller annet. returnerer ikke til lek/ passivitet

Berørt, redd. Alt. vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alt. føreren avstår fra skudd

For bilder og videoer, se bilder.

Varg ble livstidskåret i K.kl.1 den 01.05.2010 av dommer Arvid Strømsvik.


Generell beskrivelse/råd for anvendelse i avl:


Stor, kraftig, tørr stram type. Meget godt pigmentert, meget godt hode, meget godt kjønnspreg, rett rygg, noe kort lett avfallende kryss. Korrekt forfra og bakfra, meget gode bevegelser.


Særdeles tempramentsfull med meget godt kjønnspreg. Kan anvendes uinnskrenket. DSB utpreget, slipper.


Generelt om Varg


Varg er særdeles sund, belastbar, nervesterk, temperamentsfull, driftssterk, lærevillig, selvsikker, men samtidig meget førbar, miljøsterk og sosial. Han er en veldig aktiv og glad hund som alltid er berett til å arbeide. Samtidig har han evne til å falle til ro inne. I avlen har han særlig tilført temperament og jakt/kamp/byttedrift.


Vargs funksjonsanalyse

Sviland, 15.03.08, dommere: Arvid Strømsvik/Roald Stranden


Ble brutt da han hoppet direkte i kjeledressen.


Vargs MT/KORNING, Romelanda, 12.04.2008, 495 poeng


1

2

3

4

5

Samarbete

Föremål/Förare

2


Leker ej/leker själv/kommer ej.

Leker själv, kommer efter lång tidsfordröyning/upprep uppm från förare.

Leker själv - men kommer efter uppmaning.

Leker själv - men kommer tilbaka.

Kommer snabbt tilbaka för fortsatt lek/kamp.

Samarbete

Föremål/TL

4

Leker ej/leker själv/kommer ej.

Leker själv, kommer efter lång tidsfordröyning/upprep uppm från förare.

Leker själv - men kommer efter uppmaning.

Leker själv - men kommer tilbaka.

Kommer snabbt tilbaka för fortsatt lek/kamp.

Gripa;

Ta tag 5 m

3

Griper ej/nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt og tappar.

Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning.

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.

Gripa;

Ta tag 40 m

3


Griper ej/nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt og tappar.

Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning.

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.

Gripa;

Hålla i 5 m

3

Griper ej.

Löst bett, tappar taget vid upprepande tillfällen.

Tuggar eller byter tag upprepande gånger.

Tuggar/byter tag vid något tillfälle.

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.

Gripa;

Hålla i 40 m

4

Griper ej.

Löst bett, tappar taget vid upprepande tillfällen.

Tuggar eller byter tag upprepande gånger.

Tuggar/byter tag vid något tillfälle.

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.

Gripa;

Slita, dra 5 m

2

Håller ej. Alt kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsrammen.

Håller, men drar inte emot.

Växlar mellan att hålla och dra emot.

Drar emot tills testledaren släpper.

Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande.

Gripa;

Slita, dra 40 m

2

Håller ej. Alt kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsrammen.

Håller, men drar inte emot.

Växlar mellan att hålla och dra emot.

Drar emot tills testledaren släpper.

Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande.

Förföljande

2

Startar inte eller når inte inn i banan.

Startar men avbryter.

Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända.

Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer.

Startar med hög fart - målinriktad.

Förföljande;

Gripande

3

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

Uthållighet

6

Framme, direkt tillbaka alt. går ej fram.

Framme, jobbar mindre än 30 sekunder.

Jobbar i 30 sekunder.

Jobbar i 60 sekunder.

Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren.

Social självsäkerhet

10

Ängslig, osäker går ej att handtera.

Social osäkerhet i alla situasjoner.

Social osäkerhet i flera situasjoner.

Socialt säker i de flesta situasjoner.

Socialt säker i alla situasjoner.

Social nyfikenhet

8

Undviker, skygg.

Överdrivet nyfiken, påträngande.

Neutral, låter sig klappas.

Besvarar när figurant bjuder.

Normalt nyfiken när anledning finns.

Socialt samspel

8

Svarar ej på lekinviter.

Svarar svakt på lek & lekinviter - kan avbryta.

Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta.

Svarar på lek & lekinviter.

Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter.

Handlings-

förmåga

10

Försöker inte lösa problemen.

Försöker endast kortvarig eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situtioner.

Löser uppgifter i de flesta situationer.

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situasjoner.

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.

Anpassnings-förmåga

10

Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer.

Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer.

Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning.

Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer.

Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer.

Koncentration

10

Låg grad av koncentration i de flesta situasjoner (kan utföra ovidkommande handlingar).

Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer (kan utföra ovidkommande handlingar).

Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flere situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2).

Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2).

Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer.

Avreaktion

10

Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig.

Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt lång tid i en enstaka situation.

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer.

Avreagerar snabbt i alla situationer.

Minnesbilder

5

Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden.

Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden.

Visar minnesbilder, men enstaka undvikande beteenden.

Visar flere minnesbilder utan undvikande beteenden.

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.

Rädsla

4

Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv.

Pendlar mellan enstaka flyktstartar och kontroll.

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver.

Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning.

Står emot alla testsituationer, visar ingen rädsla.

Aggressivitet

3

Visar kvarstående aggression.

Visar stor aggression.

Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar.

Visar liten aggression.

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.

Nyfikenhet

8

Går inte fram.

Lång tid med hjälp för att gå fram.

Går fram med hjälp.

Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning.

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.

Skott

Avviker från platsen.

Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen.

Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.

Kontroll vid flera skott.

Ingen reaktion, kontroll första skottet.

Vargs parringer/avkom


Tispe

Parret dato

Født dato

Antall (levende)

Troldbjerg Holly

04.-05. september 2006

03.11.2006

2, 3 (2, 2)

Molars Twix (Wicca)

19.-20.-21. desember 2006

19.02.2007

3, 5

Bayogi Qwinie

04. og 06. juni 2007

08.08.2007

3, 0

Brandfjellet's Cita

18. august 2007

Ikke drektig


Lita Till Kaxa

19.-20. januar 2008

20.03.2008

1, 2 (0, 2)

Bayogi Qwinie

06. og 08. og 10. august 2008

07.10.2008

4, 2

Dextra av Oddvarg

26.-27. mars 2009

25.05.2009

5, 3

Enduros Accsa

01.-02.-03. april 2009

04.06.2009

4, 2 (3, 2)

Troldbjerg Holly

20. og 22.-23. oktober 2009

20.12.2009

3, 3 (3, 2)

Ulvehiets Ayla

26.-27. og 29. april 2010

30.06.2010

4, 6 (3, 5)

Tøllemoen's Y-Embla

15. juli 2010

15.09.2010

2, 3

Gurimalla Av Nixenspitze

18. februar 2011

Ikke drektig


Fanta von Tjärnshaget

25.-26. oktober 2011

24.12.2011

3,3 (1,3)

Vargs kull

Navn

HD/AA

Pels

Testikler

Meritter


Divagårdens Donner (Krim)

A/A

Sort/brun, kort

ok

PH (Politihund)

Divagårdens Dumle

B/A

Sort/brun, kort

ok

MH

Divagårdens Diezel


Grå, kort

ok

Død før røntgen

Divagårdens Dexter (Varg)

B/A

Grå, kort

ok

N BCH IP BH AD SchH3 IPO3 VPG3, kl. A spor NBF

Divagårdens Danza (Candy)

A/A

Sort/brun, kort


L-test, LP kl 3, LKL spor (C), 3AK

Divagårdens Doriz


Sort/brun, kortDivagårdens Dilba

B/C

Grå, kort


AKL spor (D)

Divagårdens Drilla (Riva)

A/A

Grå, kort


MH, L-test, PH (Politihund)

Divagårdens Dimma

A/A

Grå, kort


MH, HKL spor (B)

Navn

HD

AA

Meritter

Kido's Happy Sora
Kido's Hera Ebony

B

A


Kido's Honda
Kido's Honda Varg
Xo Bajas

A

A

MH, bestått anleggstest ruin, bestått FA, A-godkjent redningshund i NRH

Xo B-Delta

A

A

MH, BH, opprykk til LP kl.2, bestått FA

Xo Big Storm

A

A

MH, BH, BIR valp, SchH3

Xo Bingo Tarzan

A

C

Bestått Politiets mentaltest, Narkotikahund i Politiet

Xo Blitz

A

A

MH, BH, godkjent patruljehund i HV, bestått FA, IPO1, B-godkjent ettersøk NRH

Xo Bonita

A

C

MH, Appellmerke i lydighet

Xo Borka

A

A

MH, bestått anleggstest ruin, A-godkjent redningshund i NRH

Xo Bris

A

A

MH, BH, AD, SL2, RRP1, FH1, bestått FA, VG på utstilling og avlskåret

Brandfjellet's Kaos von Kripo

A

A

Bestått Politiets mentaltest, Brannhund og kriminalsøkshund i Politiet

Brandfjellet's King

A

C

Bestått Politiets mentaltest, Patruljehund i Politiet

Brandfjellet's Kozz

A

A

Bestått Politiets mentaltest, Patruljehund i Politiet

Norpatorps Önska

A

A

MH, MT/Korning

Norpatorps Öza

B

A

MH, MT/Korning, Opprykk til lägre kl. spor (kl.C)

Brandfjellet's Largo

A

A


Brandfjellet's Lille-plutoBle akutt syk og døde 13 mnd gammel. Obduksjon viste infeksjon med E. coli.

Brandfjellet's Lizzy

A

A


Brandfjellet's Loke

D


Avlivet grunnet HD

Brandfjellet's Luca

A

C

Bestått Politiets mentaltest, død 3 år gammel pga frostvæskeforgiftning

Brandfjellet's Lukas

A

A


Diana Av Thorengen
Diego Av Thorengen
Dino Av Thorengen

B

A


Dixie Lou Av Thorengen

A

A

Bestått Forsvarets funksjonsanalyse, BH

Don Av Thorengen

A

A

BH, AD/UHP

Donna Stella Av Thorengen

A

A

BH, Appellmerke i lydighet, opprykk til LP kl 2, Bestått FA, opprykk kl.C spor

D-taico Av Thorengen

D

A

Avlivet

D-zicco Av Thorengen

A

A

1.pr LP kl 1

Norpatorps Gretzky

A

A

MH, MT/Korning, TJH(FM) (tjenestehund i det svenske forsvaret)

Norpatorps Giacco

B

A

A-godkjent redningshund ettersøk og lavine, B - godkjent ruin NRH, bestått Politiets mentaltest

Norpatorps Godin

B

A

MH, MT/Korning, 1.premie på valpeutstilling

Norpatorps Gosa

A

A

MH, MT/Korning, godkjent L-test, patrulje-, narkotika- og våpensøkshund i Politiet i Sverige

Norpatorps Gaissa

B

A

MH, KORAD, Opprykk til högre kl. spor (kl.B)

Kido's Omar Togo
Kido's Opzie
Kido's Orkan

B

A

Rygg u.a, Bestått Politiets mentaltest, Patruljehund i Politiet, tilleggsgodkjent lavine

Kido's Oris
Kido's Ozan King Assad
Ulvehiets Balder

E

D

Bestått Politiets mentaltest, bestått appell NRH,avlivet 4,5 år pga kreft (rhabdomyosarkom)

Ulvehiets Barske Kahn

B

C

Appellmerket, kl. D rundering NBF, Kadaversøkshund, B-godkjent ettersøk NRH

Ulvehiets Bob

B

A


Ulvehiets Back in Black

B

D

MH, BH, Kl. A rundering og spor NBF

Ulvehiets Bayla

B

A

A-godkjent redningshund ettersøk og lavine i NRH

Ulvehiets Bea Dakota

D

A

Avlivet 2 år gammel

Ulvehiets Black Joy

B

A

BH, 2.pr LP kl 2, "Very good" på utstilling, skiveprolaps

Ulvehiets Bonnie

A

A

Død i ulykke 1 år gammel

Tøllemoen's A Beauty Tinka

B

A

A-godkjent redningshund ettersøk i NRH

Tøllemoen's A-calipso

CTøllemoen's Alfa Kazan

B

C

A-godkjent redningshund ettersøk og lavine i NRH, B-godkjent ruin i NRH

Tøllemoen's Arja

A

D

B-godkjent ettersøk NRH

Tøllemoen's Astro

A

A

Tjenestehund i Forsvaret

Kveåhagen's Beste Vilje

C

A

MH, Bestått Forsvarets Funksjonsanalyse, Opprykk til LP Kl. 3, Opprykk til kl. C spor NBF, Tjenestehund 1 i Forsvaret

Kveåhagen's Birka

A

A

Øyelyst fri, A-godkjent redningshund ettersøk og lavine i NRH

Kveåhagen's Black Boo

A

A

Øyelyst fri, A-godkjent redningshund ettersøk NRH, bronsemerket lydighet

Kveåhagen's Brisko

D

A

A-godkjent redningshund ettersøk i NRH, B-godkjent lavine NRH, avlivet grunnet HD 3 år gammel

Copyright © All Rights Reserved.