Kveåhagen's Black Boo

Copyright © All Rights Reserved.

Kveåhagen's Black Boo

Kveåhagen's Black Boo


Far: N BCH IP BH AD SchH3 IPO3 VPG3 Divagårdens Dexter (Varg)

Mor: BH Fanta von Tjärnshaget

Født: 24.12.2011

Død: 24.02.2021

Reg..nr.: NO58113/11

HD: A

AA: A

Øyelyst fri

Farge: Sort

Høyde: 58 cm

Vekt: 27 kg

MH


Godkjent redningshund ettersøkning NRH (2.RE).


Bronsemerket i lydighet


Mor til vårt C-kullEies sammen med kennel Kveåhagen.

Fôrvert: Utdannet til redninghund av Jan Ståle DamåsBoos kull

Navn

HD

AA

Meritter

Kveåhagen's Black Boo

A

A

Øyelyst fri, MH, A-godkjent redningshund ettersøk NRH, bronsemerket lydighet

Kveåhagen's Beste Vilje

C

A

MH, Bestått Forsvarets Funksjonsanalyse, Opprykk til LP Kl. 3, Opprykk til kl. C spor NBF, Tjenestehund 1 i Forsvaret

Kveåhagen's Birka

A

A

Øyelyst fri, A-godkjent redningshund ettersøk og lavine i NRH

Kveåhagen's Brisko

D

A

A-godkjent redningshund ettersøk i NRH, B-godkjent lavine NRH, avlivet grunnet HD 3 år gammel

Kveåhagen's B-kull MH1

2

3

4

5

1a KONTAKT

Hilsing


Avviser kont. med knurring og/eller biteforsøk. Gj.føres ikke innen tiden

Unnviker konakt ved å trekke seg unna

Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna

Vilje, Boo

Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk


Overdreven kontakttagende, f.eks. hopper, gneller, bjeffer

1b KONTAKT

Samarbeide

Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk. Gj.føres ikke innen tiden

Følger med motvillig

Boo

Følger med, men er ikke engasjert i testleder

Vilje

Følger med villig. Engasjerer seg i testleder

Følger med villig, er overdrevent engasjert i testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer

1c KONTAKT

Håndtering

Avviser med knurring og/eller biteforsøk. Håndtering ikke gj.ført

Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører

Boo

Aksepterer håndtering

Vilje

Aksepterer, svarer med kontaktatferd

Aksepterer, svarer med overdreven kontaktatferd


2a LEK 1

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse

Leker, starter langsomt, blir aktiv, leker

Starter raskt, leker aktivt


Starter veldig raskt, leker veldig aktivt

Vilje, Boo

2b LEK 1

Griping

Griper ikke

griper ikke, snuser bare på gjenstanden

Griper forsiktig, eller med fortennene

Vilje

Griper direkte med hele munnen


Griper direkte, hugger gjenstanden i farten

Boo

2c LEK 1

Griping og drakamp

Griper ikke

Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot

Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak. Alt. tygger


Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til testleder slipper

Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker. Alt. rykker også i den passive delen til testleder slipper

Vilje, Boo

3a FORFØLGELSE

1. gang

Starter ikke/når ikke frem til første hjul


Starter men avbryter før byttet

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,avslutter

Vilje

Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet

Boo

Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu

3a FORFØLGELSE

2. gang

Starter ikke/når ikke frem til første hjul

Starter men avbryter før byttet

Boo

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,avslutter

Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet

Vilje

Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu

3b GRIPING

1. gang

Overser byttet. Alt. springer ikke frem

Griper ikke, snuser på gjenstanden

Griper tvilende eller med tidsforsinkelse

Griper direkte, slipper

Vilje, Boo

Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder

3b GRIPING

2. gang

Overser byttet. Alt. springer ikke frem

Boo


Griper ikke, snuser på gjenstanden

Griper tvilende eller med tidsforsinkelse


Griper direkte, slipper

Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder

Vilje

4 AKTIVITET

Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv

Er oppmerksom og rolig - står, sitter eller ligger

Vilje

Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger

Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert uro

Veksler hurtig aktiviteter under momentet. Alt. uro under hele momentet

Boo

5a AVST. LEK

Interesse

Engasjeres ikke av fig.

Kontroll. Avbrudd kan forekomme


Interessert. Følger fig. uten avbrudd

Vilje, Boo

Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk

Veldig interessert. Gjentatte startforsøk

5b AVST. LEK

Trusler/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Vilje, Boo

Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del

Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del

Viser flere trusselsignaler under momentets første del

Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del

5c AVST. LEK

Nysgjerrighet

Går ikke frem til fig. innen tiden

Går frem når fig. er aktiv på linjen


Går frem til den skjulte, men snakkende fig.

Går frem til fig. med lav kroppsholdning og/eller med tidsforsinkelse

Går frem direkte til fig. uten hjelp

Vilje, Boo

5d AVST. LEK

Lekelyst

Viser ingen interesse

Leker ikke, men viser interesse

Leker, kan gripe forsiktig, trekker ikke i mot

Griper, trekker i mot, men kan slippe og ta mytt tak

Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke

Vilje, Boo

5e AVST. LEK

Samarbeide

Viser ingen interesse

Blir aktiv, men avbryter

Er aktiv med fig. når denne er aktiv

Er aktiv med fig. Viser også interesse mot passiv figurant

Vilje

Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek

Boo

6a OVERRASK

Redsel

Stanser ikke eller kort stopp

Huker seg og stanser

Vilje

Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket

Flykter høyst 5 meter

Boo

Flykter mer enn 5 meter

6b OVERRASK

Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Vilje, Boo

Viser noe trusselatferd

Viser trusselatferd over lengre tid

Viser flere trusselsignaler og noen angrep

Viser trusselsignaler og angrep som kan avslutte med bitt

6c OVERRASK

Nysgjerrighet

Går frem når fører legger ned kjeledressen/ innen tiden

Går frem når fører sitter på huk og prater med kjeledressen samt roper på hunden

Går frem til kjeledressen når føreren står ved siden av

Går frem til kjeledressen når føreren har gått halve distansen

Vilje, Boo

Går frem til kjeledressen uten hjelp

6d OVERRASK

Gjenstående redsel

Ingen tempoforandring eller unnamanøver

Vilje, Boo

Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene

Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet

Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

6e OVERRASK

Gjenstående interesse

Viser ingen interesse

Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang

Boo

Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger

Vilje

Biter i eller leker med kjeledressen. Interessen avtar etterhvert

Biter i eller leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer

7a LYDFØLS

Redsel

Stanser ikke eller kort stopp

Huker seg og stanser

Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket

Flykter høyst 5 meter

Vilje, Boo

Flykter mer enn 5 meter

7b LYDFØLS

Nysgjerrighet

Går ikke frem innen tid

Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden

Går frem til skrammelet når føreren står ved siden av

Går frem til skrammelet når føreren har gått halve distansen

Boo

Går frem til skrammelet uten hjelp

Vilje

7c LYDFØLS

Vedvarende redsel

Ingen tempoforandring eller unnamanøver

Vilje

Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene

Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet

Boo

Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

7d LYDFØLS

Vedvarende inter.

Viser ingen interesse

Stanser. Lukter eller ser på lydkilden en gang


Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst to ganger

Vilje, Boo

Biter i eller leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert

Biter i eller leker med lydkilden ved to eller flere passeringer

8a SPØKELSER

Trussel/ aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Vilje, Boo

Viser enkelte trusselsignaler

Viser trusselatferd over lengre tid

Viser flere trusselsignaler og noen angrep

Viser trusselatferd og flere angrep

8b SPØKELSER

Kontroll

Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ engasjerer seg ikke

Ser mot spøkelsene nå og da

Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd f.eks. begge spøkelsene halve avstand, alt. ett hele avstand

Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd

Vilje, Boo

Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet

8c SPØKELSER

Redsel

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører

Vilje

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering

Boo

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, pendler mellom fluktstart og kontroll

Oppholder seg hovedsakelig bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll

Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet. Alt. flykter

8d SPØKELSER

Nysgjerrighet

Går frem når fører har tatt av figurantene hodeplagget/ går ikke frem innen tid

Går frem når fører snakker med figurantene og roper på hunden

Går frem til spøkelset når fører står ved siden av

Går frem til spøkelset når fører har gått halve avstand

Går frem til spøkelset uten hjelp

Vilje, Boo

8e SPØKELSER

Kontakt

Avviser eller unngår kontaktforsøk/ tar ikke kontakt innen tiden

Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den

Besvarer kontakten fra spøkelset

Tar selv kontakt med spøkelset

Vilje

Intensiv kontaktatferd mot spøkelset. Kan f.eks. hoppe og bjeffe

Boo

9a LEK 2

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse

Starter langsomt, blir aktiv, leker

Starter raskt, leker aktivt

Boo

Starter veldig raskt, leker veldig aktivt

Vilje

9b LEK 2

Griping

Griper ikke

Griper ikke, snuser bare på gjenstanden

Griper forsiktig, eller nølende med framtennene

Boo

Griper direkte med hele munnen

Vilje

Griper direkte, hugger i gjenstanden i farten

10 SKUDD

Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt

Vilje, Boo

Avtagende kontroll under lek/ passivitet. Deretter uberørt

Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til lek/ passivitet

Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter eller annet. returnerer ikke til lek/ passivitet

Berørt, redd. Alt. vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alt. føreren avstår fra skudd