D-kull

Ulvehiets D-kull

Født 15.05.2018 etter Hesselballe Yanko og Ulvehiets Capri.

Navn

Kjønn

Farge/pels

HD

AA

MeritterUlvehiets Dankfart

Hann

Grå/kort

A

0


Ulvehiets Doffen

Hann

Grå/kortBronsemerket lydighet

Ulvehiets Drancho

Hann

Sort/kort

A

0

Avlivet 1 år gammel grunnet svak muskulatur venstre side bak og halthet, ukjent årsak.

Ulvehiets Dis

Tispe

Grå/kort

A

0


Ulvehiets Dora

Tispe

Sort/kort

B

0


Dankfart 4 uker

Doffen 4 uker

Drancho 4 uker

Dis 4 uker

Dora 4 uker

Copyright © All Rights Reserved.